خريد پستي آموزش دفاع شخصي

قيمت: 68,000 ريال


http://shopsoft.ir/images/products/erfanmarke_1995_2.jpg

اين آموزش ها به گونه اي طراحي شده است كه بدون درگيري زياد و زحمت و انرژي فراوان ، در مقابل تهاجم افرادي كه قصد ضربه زدن و حمله به شما را دارند را بگيريد

اموزش حمله به مهاجم از طريق حمله به گردن حريف
آموزش در مقابل ضربات مشت پياپي حريف
آموزش جهت رها شدن از دست مهاجم در هنگام كه مهاجم به سختي حريف را از پشت نگاه داشته است
اموزش در مقابل مهاجم هنگامي كه يقه شما را به سختي گرفته است
آموزش در مقابل مهاجم هنگام كه گردن شما را به سختي گرفته است
آموزش در مقابل مهاجم هنگامي كه شما رو به پايين خم شده ايد و گردن شما در اختيار حريف است
آموزش در مقابل مهاجم هنگامي كه با آرنج و از پشت سر ،‌گردن شما را گرفته است
آموزش در مقابل مهاجم هنگامي كه گردن شما را از پشت گرفته است و شمارا به سمت عقب مي كشد


برخي از امكانات و قابليتها:

  • دفاع در مقابل مشت و ضربه حريف از روبرو و سرنگون كردن مهاجم
  • آموزش نقاط حساس و آسيب پذير بدن
  • آموزش دفاع در مقابل ضربه پاي حريف و سرنگون كردن مهاجم
  • آموزش دفاع در مقابل فشار دادن گلوي شما توسط مهاجم
  • آموزش در مقابل خطر خفه شدن از سوي مهاجم
  • آموزش در مقابل با گرفتن گردن از سوي مهاجم از سمت كناري شما
  • آموزش در مقابل گرفتن گردن از پشت سر
  • آموزش در مقابل از پشت گرفتن و حلقه كردن دست ها از سوي مهاجم


  • shop20.jahromblog.com